Административни Услуги

On 14 август, 2013
  • Събиране на документи от офис или обект на клиента;
  • Електронно(On-line) банкиране;
  • Подаване на документи към различни институции;
  • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
  • Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н;
  • Предоставяне на адрес, пощенска кутия(електронна и физическа) и телефон за кореспондеции;